Obecná pravidla pořádání soutěží na webu a sociálních sítích Sensualité

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splňuje stanovené podmínky a zašle dle pravidel soutěže odpověď na soutěžní otázku. Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky nebo Slovenska. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Účast v soutěži není zpoplatněna a vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění webu nebo sociálních sítích Sensualité, kde soutěž probíhá.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen v oznámení o příslušné soutěži. Každý výherce bude kontaktován v komentářích pod soutěžním příspěvkem, prostřednictvím soukromé zprávy nebo emailem.

Soutěž na sociální síti Facebook a Instagram není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely společnosti Sensualité, ne sociální sítě Facebook či Instagram.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook a Instagram, pokud soutěž probíhá na některé z nich.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Tato závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webu Sensualité. Odkaz na pravidla bude zveřejněn v textu soutěže.

Soutěž pořádá firma BK Kosmetika, s.r.o.; IČ: 26938081.

Další článek v blogu