• 0
 • 0
  Přihlaste se a najdete tady své oblíbené kousky i příště!
 • SK
Nakupte ještě za 1 200 Kč a máte dopravu zdarma!
OK

Obchodní podmínky

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sensualite.cz

 

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost: BK KOSMETIKA,  s.r.o.

Provozovatel internetového portálu Sensualité
Cejl 107
602 00 Brno
IČO: 269 38 081
DIČ: CZ26938081
 

Společnost je registrována u KOS v Brně pod spisovou značkou oddíl C, vložka 46888 (dále jen „Prodávající“)

Společnost je certifikována asociací pro el.komerci APEK. Společnost je registrovaným správcem osobních údajů u UOOÚ pod evidenčním číslem 00043315.

tel: +420 533 433 133 | fax: +420 533 433 369 | Mobil: +420 727 875 291 | objednavky@sensualite.cz

Odpovědná osoba
Barbora Kábrtová - jednatel společnosti
kontakt: barbora.kabrtova@sensualite.cz | tel: +420 541 225 270 | fax: +420 541 210 988

Provozní doba

Fakturace a expedice:

Po – Pá 7,30 – 16h

Výdej zboží na provozovně kosmetického salonu Sensualité Beauty, Brno Cejl 107:

Po - Čt 9:00 – 19:00h
Pá - 9:00-18:00h

So-Ne + státní svátky a ostatní dny pracovního klidu - zavřeno, objednávky samozřejmě registrujeme a vyřídíme v následující pracovní den.

Vymezení pojmů

 

Kupní smlouva – smlouva o koupi zboží uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu

Internetový obchod - obchod Prodávajícího provozovaný na Webové stránce prostřednictvím rozhraní Webové stránky

Fyzická osoba - spotřebitel, tj. osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Prodávajícím, nebo s ním jedná

Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky – tyto obchodní podmínky

Webová stránka - Webová stránka umístněná na internetové adrese www.sensualite.cz

Webové rozhraní obchodu - rozhraní Webové stránky

                   

UŽITÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

 

Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran  - Prodávajícího a Kupujícího - vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy.
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se stanoví, že tyto Obchodní podmínky jako celek se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“). Na Podnikatele se vztahují přiměřeně pouze tyto části Obchodních podmínek: čl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 a 15.
Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Na možnost změny či doplnění Obchodních podmínek tedy Prodávající upozorňuje za tím účelem, aby si byl Kupující této možnosti vědom a vždy se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné Obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty jsou uváděny v zápatí obchodních podmínek.

1. UŽIVATELSKÝ ÚČET - REGISTRACE

 

Výhodou registrace (vytvoření uživatelského účtu) je snadnější nákup v Internetovém obchodě, možnost sledování historie objednávek, snadnější přístup k aktuálním informacím, a především dárkům a účasti ve věrnostním programu, prodloužený termín pro vrácení zboží bez udání důvodu atd. Registrace není pro nákup v Internetovém obchodě nutná – tj. nakupovat lze i bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

Registrovaní zákazníci jsou automaticky zařazeni do šestistupňového slevového systému. Již samotnou registrací získává zákazník první slevovou třídu 5 %. Z každého nákupu navíc získává body, které lze uplatnit při platbě budoucích objednávek.

U zboží nebo služeb, které jsou v akci je vyznačená cena konečná a nevztahuje se na něj žádná další sleva.

Ceny zobrazované u zboží a služeb jsou vždy konečné a zahrnují aktuálně přiznanou výši slevy. Pro správné zobrazení cen musí být zákazník přihlášen.

Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě nenese Prodávající žádnou odpovědnost za případné prodlení s dodáním zboží, nedodání objednaného zboží atp. v důsledku neuvedení aktuálních údajů Kupujícím. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné a nejsou dále ověřovány.

Kupující se aktivně snaží zabránit duplicitě údajů - tj. zejména zakládání více uživatelských účtů pro tutéž osobu atp. V případě zjištění takové duplicity je Prodávající oprávněn všechny takové uživatelské účty zrušit, a to bez náhrady, pokud jde o získané nároky na slevy, věrnostní výhody atp.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Prodávající neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Prodávajícího. V případě, že Kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat Prodávajícího za účelem domluvy na dalším postupu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Má však oprávnění přiřadit, jako administrátor účtu, k uživatelskému účtu další osoby se samostatným přístupovým jménem - loginem - a heslem. Veškeré výhody spojené s uživatelským účtem jsou v takovém případě sdílené. Je pak zcela na Kupujícím a těchto přiřazených osobách, aby se dohodly, jakým způsobem, kdo, atp. bude výhody či slevy využívat.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánovaných odstávkách se Prodávající snaží informovat zákazníky v předstihu na svých webových stránkách.

2. VĚRNOSTNÍ PROGRAM

 

Věrnostní program je složen ze tří částí.

 • Šestistupňového slevového systému pro nákup zboží
 • Třístupňového slevového systému v oblasti služeb, které nabízí kosmetický salon
 • Věrnostních bodů, získaných při nákupu zboží a služeb

Slevový systém pro zboží

třída 1: -5 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 0 - 5 000,- Kč. První třída je platná ihned po registrace, tedy i pro první nákup.

třída 2: -8 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 5 001 - 10 000,- Kč

třída 3: -12 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 10 001 - 15 000,- Kč

třída 4: -16 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 15 001 - 20 000,- Kč

třída 5: -18 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 20 001 - 25 000,- Kč

třída 6: -20 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) převyšuje částku 25 001,- Kč

Pozn: věrnostní slevy neplatí na již zlevněné produkty. 

Slevový systém pro služby

třída 1: -5 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 0 - 5 000,- Kč. První třída je platná ihned po registrace, tedy i pro první nákup.

třída 2: -7 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) dosahuje 5 001 - 20 000,- Kč

třída 3: -10 % z ceny objednaného zboží – platí pro nákup zboží po dobu, kdy celková hodnota zboží odebraného zákazníkem (i v minulosti) převyšuje částku 20 001,- Kč

Věrnostní body

Za každé nakoupené zboží nebo službu získáte body do věrnostního programu. Body jsou vždy uvedeny v detailu zboží nebo služeb. Body lze kdykoli využít k zaplacení vámi objednaného zboží nebo služeb, a to jak na portálu Sensualite.cz, tak v kosmetickém salonu. Jeden bod = 1 Kč.

Body do věrnostního programu lze získat i z jiných zdrojů, jako jsou soutěže a reklamní kampaně.

Body je nutné čerpat v jakémkoli množství alespoň 1x za 6 měsíců. Pokud k čerpání nedojde, bude bodový účet bez náhrady uzavřen.

Věrnostní program je platný pouze pro registrované zákazníky! V případě překročení maximální hodnoty v uvedené třídě, se sleva dle vyšší třídy uplatní až při další objednávce. V případě odstoupení od smlouvy se cena zboží, na které se odstoupení vztahuje, do hodnoty zboží nezapočítává.

3. INFORMACE O ZBOŽÍ A BONUSY K NÁKUPU

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Skutečná podoba zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu atp. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby zboží technickými prostředky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tuto prezentaci zboží. Informace o dostupnosti zboží, zobrazované u zboží, jsou aktualizovány on-line. Během doby, po kterou Kupující realizuje objednávku, může dojít ke změně stavu skladových zásob v důsledku dokončené objednávky jiného zákazníka. V košíku a na potvrzení objednávky Kupující vždy vidí aktualizovanou skladovou zásobu. Této je nutné věnovat pozornost.
Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na přepravu a balné. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve Webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, Slovenské republiky a zemí EU (když pro poslední dvě kategorie platí zvláštní podmínky). V případě, kdy Prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně Kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve Webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy Kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo Kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a Kupující je povinen dopravu zboží Prodávajícímu uhradit. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
Bonusy jsou časově omezené nabídky, o kterých se zákazník dozví v reklamním prostoru nebo při objednávce v košíku. Bonusy mohou být inzerovány i v reklamních prostorech třetích stran. Bonusem může být například vzorek zdarma nebo dárkové balení, zboží za zvýhodněnou cenu atp. Tento bonus je dobrovolný, může však být do košíku vložen i automaticky. Bonus se zobrazuje v detailu nákupního košíku, kde jej lze přidat a kdykoli opět odebrat. Při automatickém vložení bonusu do košíku jde zpravidla o plánovanou podporu a reklamní kampaně.
Kategorie produktů:

Akční nabídka - je kategorie zboží se zvýhodněnými cenami. Skladová zásoba je zde uváděna v jednotkových množstvích pro snazší orientaci skladové dostupnosti. Po skončení akční nabídky (vyprodání nebo vyřazení z akční nabídky) zůstává zboží dále v sortimentu a je možné jej objednat, avšak za běžnou cenu.

Doprodej - zahrnuje výrazně zlevněné zboží. Skladová zásoba je zde uváděna v jednotkových množstvích pro snazší orientaci dostupnosti. Po vyprodání již nelze toto zboží objednat.

4. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky Kupujícího, která je považována za návrh na uzavření smlouvy, a přijetí - akceptace - objednávky Prodávajícím. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.
Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),

 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

 • a informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

V případě, že je objednávka prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, jsou údaje o Kupujícím automaticky předvyplněné, je však možné je změnit.

V případě, že objednávka není prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, nejsou údaje o Kupujícím předvyplněné a Kupující je musí doplnit (a to všechny údaje označené jako povinné, zejména tedy jméno, příjmení, dodací adresu atp.). Při jejich vyplňování musí Kupující postupovat přiměřeně dle čl. 3 odst. 3.2 Obchodních podmínek. V případě objednávky bez registrace nevznikají Kupujícímu žádné nároky na slevy (není-li výslovně uvedeno jinak) a věrnostní výhody.

Před odesláním objednávky Prodávajícímu prostřednictvím Webového rozhraní obchodu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávkového formuláře Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit nákup“. Údaje uvedené v objednávkovém formuláři jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky její obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

Pokud Kupující provede storno objednávky do 12 hodin od odeslání objednávky, považuje Prodávající objednávku za zrušenou, avšak pouze za podmínky, že k tomuto došlo před expedicí zboží. Storno může Kupující poslat e-mailem, případně provést telefonicky (v takovém případě však může být požádán o následné potvrzení storna emailem s tím, že v případě nepotvrzení se má za to, že storno provedeno nebylo). Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno, e-mail a číslo objednávky Kupujícího.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména v případě pochybností o správnosti údajů o zboží a údajů souvisejících (např. nestandardní množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu atp.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Toto však není povinností prodávajícího.

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Potvrzení o doručení objednávky Prodávajícím je jiným úkonem než přijetí objednávky a odeslání potvrzení o doručení objednávky tedy neznamená, že je objednávka Kupujícího Prodávajícím akceptována - přijata a že je tedy uzavřena Kupní smlouva. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně zboží, tj. přijmout objednávku Kupujícího, zejména v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, byla zjištěna jeho nevhodnost k použití atp., že na skladové množství bylo v jednom časovém okamžiku přijato takové množství objednávek, která přesahují aktuální skladovou dostupnost atd. V případě, že tato posledně zmíněná situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena způsobem dle čl. 9. odst. 9.2 Obchodních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Objednávky obdržené do 14 hodin pracovního dne budou, za předpokladu, že je zboží skladem expedovány týž den. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, bude Prodávající Kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Webové rozhraní obchodu – tyto Obchodní podmínky - obsahuje obecné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Konkrétní informace o nákladech spojených s balením a dodáním objednávaného zboží nalezne Kupující v tzv. košíku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným atp.).

5. Informační oznámení

 

Podle zákona o evidenci tržeb (EET) je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně On-Line - v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

6. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Ceny zboží a služeb (zejména náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy), uvedené na Webových stránkách, jsou uváděny včetně DPH. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně kosmetického salonu Prodávajícího na adrese Cejl 107, 602 00 Brno;

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;

 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 192066089/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet Prodávajícího“) – tzv. Zálohová platba - při výběru této možnosti obdrží Kupující zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží je expedováno po obdržení platby na bankovní účet. Platbu realizuje Kupující na základě automaticky generovaného a společně s objednávkou zaslaného zálohového listu, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje k platbě.

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému payU (platba přes speciální platební portál PayU, kombinující platby kartou a přes bankovní účet. Pohodlná, bezpečná a rychlá platební metoda);

 • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží na pobočce nebo přepravci;

Platební karta na prodejně (pouze pobočka kosmetického salonu v Brně). Úhradu provede Kupující pomocí terminálu při převzetí zboží na pobočce. Prodávající přijímá platební karty Visa a Master Card.

Náklady na úhradu ceny zboží jsou zahrnuty v ceně balného a dopravy - Prodávající neúčtuje žádné zvláštní poplatky nad rámec ceny dopravy a balného stanovené s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby kupní ceny.

Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží. Výše nákladů na balné a poštovné je počítána dynamicky, dle charakteru zboží, způsobu platby, dopravy atd. Aktuální cena balného, poštovného je vždy zobrazena v košíku.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 5 dnů od uzavření Kupní smlouvy. V případě, že nebude kupní cena v dané lhůtě uhrazena, Kupní smlouva se od počátku ruší.
V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Kupující se musí na vyžádání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a případným zmocněním k převzetí zboží.
V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží od přepravce doporučuje Prodávající Kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Prodávajícímu a přepravci pro usnadnění následného řešení škodní události. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Doprava a její ceny jsou uváděny s DPH.

Způsoby dopravy:

Osobní odběr:

 • a) Osobní odběr na pobočce Sensualité Beauty

O připravenosti k vyzvednutí informuje Prodávající Kupujícího pomocí SMS a e-mailu. Tento druh dopravy je poskytován bez dalších poplatků, tj. osobní odběr je zdarma. Objednávku je možné vyzvednout tentýž den, a však ne dříve, než bude doručena zpráva, že je zásilka připravena k vyzvednutí, za předpokladu, že byly splněny podmínky pro objednání a zejména že zboží bylo při odeslání objednávky na skladě. V ostatních případech bude Kupující informován.

 • b) Osobní odběr na pobočce mimo Brno

Tato služba je provozována s partnerskými přepravci. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dobu příslušného odběrného místa nebo dostupnosti úložného boxu. Aktuální místa pro vyzvednutí vybírá Kupující před odesláním objednávky z interaktivní mapy. O připravenosti k vyzvednutí bude Kupující informován pomocí SMS a e-mailu z e-shopu a zprostředkované vybranou přepravní firmou. Tento druh dopravy je zpoplatněn do celkové hodnoty objednávky ve výši 1200 Kč s DPH. Výše přepravného a doběrečného je vypočítána na základě obsahu objednávky a je vždy dostupná v košíku před odesláním objednávky.

Veřejní přepravci:

 • a) Zboží doručováno přepravní balíkovou firmou na adresu kupujícího

Tato služba je provozována s partnerskými přepravci. O odeslání objednávky je Kupující informován e-mailem a SMS z e-shopu a zprostředkovaně také vybranou přepravní firmou. Tento druh dopravy je zpoplatněn do celkové hodnoty objednávky ve výši 1200Kč s DPH. Výše přepravného a doběrečného je vypočítána na základě obsahu objednávky a je vždy dostupná v košíku před odesláním objednávky.

 • U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků, může být cena přepravy zvýšena. V takovém případě bude Prodávající informovat při potvrzení objednávky Kupujícího.
   
 • V případě, že zásilka přesáhne 15 kg, bude rozdělena do dvou balíků.

Reklamace zásilky z důvodu jejího poškození při přepravě je možná pouze u převzetí!
Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Prodávající odpovědnost.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání. Orientační doba doručení je uvedena v detailu produktu v závislosti na dostupnosti. O odeslání je Kupující informován e-mailem a SMS.

Balné je zdarma u všech zásilek.

Dále může být účtována přeprava dle základních tarifů v případě akčních nabídek, doprodejů a slev. Aktuální hodnotu poštovného vždy uvidí Kupující v košíku při výběru dopravce a v potvrzení objednávky.

 • b) Doručení na Slovensko

Poštovné u zboží v hodnotě nad 60 EUR, je zdarma. Do této částky účtujeme poštovné. Přesnou částku poštovného zjistí Kupující po vložení zboží do košíku a vybrání místa, resp. způsobu dodání.
Veškeré zásilky sleduje Prodávající až do jejich doručení, snaží se tak předcházet problémům, které při doručování mohou vznikat.

Zásilky jsou pojištěny dle ceny zboží v zásilce, maximálně však do výše 50 000,- Kč. Při překročení této částky bude zásilka rozložena do dvou či více samostatných zásilek.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dní ode dne: 

 • převzetí zboží,

 • převzetí posledního kusu zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

 • převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

 • převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (není to však povinné).  Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
Dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající neodpovídá za vady dárků.

Formulář - odstoupení od smlouvy

9. VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO PŘÍPAD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 8.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno nebo předáno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, a vždy s dokladem o koupi, popř. je povinen jiným způsobem prokázat zakoupení Zboží u Prodávajícího. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky pro vrácení zboží, tj. zboží je např. poškozené, chybí dokumentace atp., nemá toto vliv na právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, nicméně Prodávající má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní cenou Zboží, za kterou bylo zboží Kupujícímu prodáno, a obvyklou cenou vraceného Zboží (s přihlédnutím k jeho nedostatkům). Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující nese náklady spojené s odstoupením od smlouvy – s navrácením zboží, zejména tedy náklady na poštovné a balné s tím, že jedná-li se o zboží, které nemůže být pro svou povahu vrácenou obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel i tyto zvýšené náklady spojené s vrácením zboží, která zpravidla odpovídá výši ceny dopravy zboží ke Kupujícímu. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 120,- Kč.

Pozor! Prodávající nabízí možnost, že zboží u Kupujícího vyzvedne. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku bude Prodávající moci vyzvednout. Kontaktujte nás na email objednavky@sensualite.cz nebo na tel. +420 533 433 133 nebo +420 736 499 170. Zásilku vyzvedne smluvní přepravce, o víc se nemusíte starat. Zásilku stačí pouze zabalit do původního přepravního obalu nebo jemu podobnému. Adresáta ani odesílatele není nutné uvádět. Přepravcem budete vyzváni k předání zásilky zpravidla druhý den od podání žádosti, je-li podána do dvanácté hodiny (neplatí pro den přede dnem pracovního volna).

V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 8.1 Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal, nevylučuje-li to povaha věci. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu, byla-li již uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.


10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji Kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může Kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Prodávající Kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Čl. 10.2 Obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Doba pro uplatnění práva z vad zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkami stanovenými Občanským zákoníkem, za předpokladu, že není dohodnuta lhůta jiná. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě Prodávajícího v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku).

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho sídla, nebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Balné a náklady na dopravu zboží k reklamaci hradí Kupující s tím, že je-li reklamace oprávněná, je Kupující oprávněn požadovat náhradu ceny dopravy zboží k reklamaci po Prodávajícím. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy se Prodávající o reklamaci dozvěděl. Při odesílání zboží postupuje Kupující přiměřeně dle čl. 9 Obchodních podmínek. Zboží musí být z hygienických důvodů vždy očištěné.
Při reklamaci kupující vždy popíše závadu, popř. její projev, místo výskytu závady, atp. a doloží, vedle dokladů, které byly součástí zboží, také doklad o koupi. 
Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Bezodkladně po obdržení zboží Prodávajícím, obdrží Kupující na jím uvedený e-mail reklamační protokol. 
Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 10.2 Obchodních podmínek, může Kupující požadovat:

 • a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 • b) odstranění vady opravou věci
 • c) přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • d) odstoupení od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud má Zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po odstranění,
 • při větším počtu vad Zboží.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má Zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má Kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Při uplatnění reklamace je Kupující povinen Prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu Prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li Kupující odstranění vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován v den přijetí zboží k reklamaci protokolem na e-mail/SMS nebo na předáním protokolu při osobním podání reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Prodávající, po vyřízení Reklamace, vyzve Kupujícího k převzetí zboží e-mailem, SMS nebo telefonicky.

Práva z vad zboží  nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, popř. nejsou-li zde takové parametry uvedeny, podmínkám obvyklým. Práva z vad zboží nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř. které Kupující sám způsobil.
V případě na podezření, že je reklamace šikanózní – opakovaná, i přes předchozí řádné vyřízení reklamace pro stejnou vadu (neplatí za předpokladu, že se vada po předchozím odstranění vyskytla znova), závada zjevně vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, instalací apod., bude reklamace vyřízena zamítnutím.

Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, avšak je-li tato uhrazena před předáním zboží Kupujícímu, nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem převzetí zboží.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy objednavky@sensualite.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. 
Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který lze podat zejména prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Kupující může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Prodávajícím .
Kupující, který je spotřebitelem a uzavře s Prodávajícím smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Prodávajícím, jež může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Využitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Ochrana osobních údajů Kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, příp. doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších údajů, které uvedl v objednávce - např. v sekci poznámka, atp. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu, je-li tento zřízen. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a provozovateli portálu Heureka.cz (viz dále) nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Souhlasem s Obchodními podmínkami a odesláním objednávky v Internetovém obchodě souhlasí Kupující s poskytnutím osobních údajů v rozsahu e-mail, jméno a příjmení provozovateli portálu Heureka.cz, tj. aktuálně společnosti Naspers OCS Czech Republic, s.r.o., IČ: 02387727. Tato informace je poskytnuta pouze pro účely zaslání a vyhodnocení dotazníku "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" za účelem získání objektivního hodnocení spokojenosti s nákupem u Prodávajícího. Osobní data Kupujícího poskytnutá pro potřeby služby "Heuréka! - Ověřeno zákazníky" jsou považována za osobní data Prodávajícího a proto je nelze bez jeho výslovného souhlasu poskytnout dalšímu subjektu ani je využít jinak než je zde uvedeno.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla Prodávajícího. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Prodávajícímu. Kupující má dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním Prodávajícího porušeno právo subjektu údajů na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to bez nároku na náhradu za nasbírané slevy či věrnostní výhody, atp.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

Kupující zakliknutím pole ­­­"Ano, chci dostávat novinky emailem" souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat. Prodávajícímu je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Kupujícím, bez ohledu udělení souhlasu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  V případě, že je nákup na Webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Funkční cookies:  funkční cookies, mají na starost základní funkce webu (například uložení zboží v košíku na e-shopu, atd.). Jsou nezbytné pro správné fungování Webové stránky, přičemž u těchto cookies není nutný aktivní souhlas Kupujícího s jejich ukládáním do PC, 
Kupující je informován o využívání cookies přičemž může, s výjimkou funkčních cookies, ostatní cookies akceptovat, odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookies pomocí nastavení. 

 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení Kupujícího, a slouží pro:

 • zlepšení a zjednodušení pohybu Kupujícího a dalších zájemců na Webové stránce, optimalizaci Webové stránky pro jejich uživatele,
 • zajištění lepších služeb pro Kupujícího
 • marketingové účely - remarketing - zájmovou reklamu vytvářenou na internetových stránkách prohlížených Kupujícím zobrazujících Kupujícím dříve objednané/prohlížené zboží, nebo zboží podobné, související, atp. za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (včetně Kupujícího) a uživatele Webových stránek Prodávajícího odpovídající jejich individuálním potřebám, sledování vzorců chování a nákupů v Google analytics s použitím USER ID prostřednictvím inzertních funkcí:
 • remarketing ve službě Google Analytics,
 • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
 • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
 • integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

Kupující může obvykle odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Kupující může prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby Kupujícího informoval o pokusu umístit soubory cookie do jeho počítače vždy, když se o to Webové stránky pokusí. Odmítnutí - ať již částečné nebo kompletní - souborů cookie může vést k tomu, že některé vlastnosti Webových stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

14. DORUČOVÁNÍ

 

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I)..

Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších předpisů.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.
Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy.
Obchodní podmínky jsou platné od 31. 1. 2024 do odvolání.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Prodávající

V Brně dne 31. 1. 2024

Aoek logo

Formulář - odstoupení od smlouvy
 

Obchodní podmínky platné do 30.1.2024

Obchodní podmínky platné do 24.3.2022

Obchodní podmínky platné do 22.1.2018

Obchodní podmínky platné do 25.2.2017

Obchodní podmínky platné do 25.1.2016

Obchodní podmínky platné do 18.11.2015

Obchodní podmínky platné do 26.08.2015

Obchodní podmínky platné do 1.6.2014