• 0
  • 0
    Přihlaste se a najdete tady své oblíbené kousky i příště!
  • SK
Nakupte ještě za 1 200 Kč a máte dopravu zdarma!
OK

Právní doložka společnosti BK KOSMETIKA, s.r.o


Pro společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. je maximální spokojenost zákazníků na prvním místě. Stejně velký důraz je kladen na ochranu soukromí a tedy osobních údajů, které uchováváme. Využíváme vysoké standardy ochrany dat, jako je šifrování, zabezpečení serverových místností a dodržování zásad ochrany dat.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů u UOOÚ pod evidenčním číslem 00043315/001. Veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.

Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob. Společnost Apro Delta, s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu, e-mail a telefonní číslo.

Zákazník nemá oprávnění tyto informace v administrativním rozhraní. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Osobní údaje poté nesmí být dále uchovávány ani zpracovávány.

Veškerá e-mailová komunikace je zaznamenávána, pro případ že vzniknou jakékoliv nejasnosti. Každý uživatel má možnost sledovat komunikaci za jednotlivé objednávky v záložce můj profil. 

 

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti BK KOSMETIKA, s.r.o., jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy ke zboží a fotografie či vyobrazení prodávaných produktů, rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku mohou tvořit tiskové zprávy, určené pro veřejnost.


Odpovědnost

Společnost BK KOSMETIKA, s.r.o., provozovatel portálu http://eshop.salonweekend.cz upozorňuje, že informace na webových stránkách obchodů provozovaných na výše uvedené doméně jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné i technické nepřesnosti či jiné chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu, a to i přesto, že všem těmto údajům věnujeme maximální pozornost a stále je aktualizujeme.

Společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací uvedených na jejích webových stránkách nebo z odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod.

Společnost BK KOSMETIKA, s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb a pokud je to na webových stránkách jejích obchodů u takových výrobků a s lužeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách společnosti Apro Delta, s.r.o. nelze vnímat jako návod pro výběr nebo prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel a to ani v případě, kdy o takové vyjádření (prohlášení) požádal písemně. Vždy se jedná pouze o doporučení, konečná volba a posouzení vhodnosti výrobku je na uživateli.

 

 

1.5.2012

BK KOSMETIKA, s.r.o.